FAQ

Često postavljana pitanja

 1.  Kako izbjeći moguće probleme pri kupovini nekretnine?
  Za pojam “kupovina nekretnina” vezani su izrazi neizvijesnosti i rizik koji asociraju na opasnost, mogućnost prevare, gubitak. Svaki kupoprodajni proces svojevrsno je kretanje u području neizvjesnosti, koje krije opasnost neželjenih budućih posljedica za ono što se radi u sadašnjosti. Zato preporučujemo da se za taj posao obratite profesionalnoj agenciji za promet nekretninama, kako bi izbjegli potencijalne probleme, te kupovinu ili prodaju nekretnine izvršili na najsigurniji način i na svoje zadovoljstvo.
 2. Da li su navedene cijene nekretnina konačne?
  Cijene ponuđenih nekretnina određuje vlasnik nekretnine, te promjene cijene ovisi isključivo o njemu.
 3. . Ko određuje cijenu nekretnine?
  Cijenu nekretnine određuje njen prodavac u skladu sa ponudom i potražnjom.
 4. Koji se porezi plaćaju kod kupoprodaje nekretnina?
  U Republici Srpskoj nema poreza na promet nekretnina, on je zamijenjen porezom na imovinu koji se plaća svake godine.
 5. Kako se oporezuje najam nekretnine?
  Kada fizička osoba daje u najam nekretninu (stan, kuću ili poslovni prostor) porez na prihod od imovine plaća zakupodavac.
 6. Plaća li se PDV pri kupovini nekretnine?
  Prema Zakonu o PDV-u pri kupnji novosagrađenih stanova u novoizgrađenim zgradama plaća se PDV u visini od 17%.
 7. Da li prodavac plaća porez na promet nekretnina?
  Prodavac nekretnine ne podliježe plaćanju poreza na promet nepokretnosti.
 8. Šta je kapara i koliko iznosi?
  Kapara je polog koji kupac nekretnine isplaćuje kupcu iskazujući namjeru kupovine nekretnine. Određuje se prema dogovoru, a najčešće iznosi 10% od ukupno ugovorene kupoprodajne cijene.
  Kapara predstavlja znak ozbiljnosti poslovanja i stvarne namjere kupovine nekretnina. Kapara je upotpunosti regulisana Zakonom o obligacionim odnosima.
 9.  Šta je tabularna izjava?
  Izjava kojom kupac i prodavac izjavljuju da je kupac primio cjelokupni iznos ugovorene kupoprodajne cijene, stoga kupcu dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretninu koja je predmet kupoprodajnog ugovora na svoje ime.